Developer description

VietAd là hệ thống quảng cáo trực tuyến của Việt Nam, triển khai 2 công nghệ quảng cáo trực tuyến mới nhất: quảng cáo trên từ khóa (magic words), quảng cáo trên chuỗi các từ (magic text).

Last updated 23 Tháng 7 2009