Developer description

Tài liệu và sách trực tuyến trên mạng tailieu.vn có thể được xem trực tiếp và tải xuống hoàn toàn miễn phí. Mục tiêu của tailieu.vn là phát huy tính học tập tự giác, trao đổi kiến thức và truyền đạt kinh nghiệm, và đây còn là cơ hội để các thành viên kết nối, giao lưu, cập nhật, chia sẻ và khám phá các cơ hội mới.

Last updated 18 Tháng 10 2009