Developer description

Socbay là công cụ tìm kiếm trực tuyến của Công ty cổ phần dịch vụ Công Nghệ Thông Tin NAISCORP
NAiSCorp là một công ty nghiên cứu hàng đầu về công nghệ tổ chức dữ liệu và tìm kiếm thông tin ở Việt Nam, chúng tôi mong muốn có những con người tài năng và tâm huyết để đưa những công nghệ tốt nhất, mới nhất đến cộng đồng. Ở NAiSCorp không chỉ bạn đang làm việc, mà bạn đang sáng tạo !

Last updated 1 Tháng 7 2009