Developer description

Mạng thanh toán PayNet thực hiện việc kết nối các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động, điện thoại cố định, truyền hình, internet, game, điện nước, bảo hiểm, hàng không và các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử…với các ngân hàng nhằm đơn giản hóa việc thanh toán.

Last updated 21 Tháng 7 2009