Developer description

Mục tiêu của NhómMua là mang lại những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời, giảm giá lên đến 90% cho các thành viên của NhómMua và cho cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Last updated 20 Tháng 10 2010