Developer description

Mua chung là hình thức nhiều người cùng mua 1 sản phẩm/dịch vụ trong 1 thời gian quy định để được hưởng giá ưu đãi.

Last updated 4 Tháng 11 2010