Developer description

Mimo là công cụ trò chuyện trực tuyến, giúp bạn giữ liên lạc với bạn bè và gia đình thông qua các cập nhật nhanh, ngoài ra có thể gửi và nhận cập nhật qua điện thoại di động.

Last updated 24 Tháng 11 2011