iVote.vn View website

Developer description

Tuy là dịch vụ miễn phí, nhưng nó cung cấp cho người sử dụng những công cụ như một cuộc bình chọn chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, iVote cũng hứa hẹn là một nguồn thông tin tham khảo hữu ích và thú vị cho mọi người, nhờ vào kết quả của các cuộc bình chọn được công bố công khai trên website của dịch vụ.

Last updated 4 Tháng 11 2009