Developer description

Tại iChoice, bạn tích lũy điểm thưởng nhờ vào việc đọc, tiếp nhận và phản hồi những thông tin quảng cáo phù hợp với mình như: đọc thư quảng cáo, trả lời khảo sát, khảo sát nhanh, click quảng cáo, giới thiệu bạn bè và nhiều hoạt động thú vị khác. Phần thưởng và điểm của iChoice không chỉ có giá trị ảo. Một khi tích lũy đủ điểm, bạn có thể chuyển đổi điểm thưởng thành quà tặng hoặc các sản phẩm giá trị khác.

Last updated 31 Tháng 7 2009