Developer description

Ibox.fm là dịch vụ micro-blog về âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam. ibox.fm giúp bạn lưu giữ và chia sẻ những bài hát yêu thích và những khoảnh khắc cảm xúc với tất cả mọi người.

Last updated 24 Tháng 11 2011