Developer description

CyVee được thành lập bởi một nhóm người đam mê xây dựng một mạng xã hội trực tuyến nơi các doanh nhân, giới văn phòng có thể học hỏi, giải trí, gặp gỡ giao lưu cũng như tìm kiếm các cơ hội việc làm phát triển nghề nghiệp của mình. Để biết thêm về chúng tôi, hãy đăng nhập vào CyVee và tìm hồ sơ của chúng tôi theo từ khóa “CyVee”.

Last updated 1 Tháng 7 2009