Developer description

Bạn và những người quen của mình có thể Cùng Mua các Vouchers (hay còn gọi là Phiếu Cùng Mua) với giá giảm lên đến 90% so với giá trị thực tế tại các nhà hàng, quán ăn, café, shops, hoặc các nơi vui chơi giải trí.

Last updated 18 Tháng 8 2010